Pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov (GDPR)

Pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov (GDPR)

Fyzická osoba Mária Reváková zapísaná v živnostenskom registri, úrad mestskej časti  Praha 7

musí pre poskytnutie svojich služieb spracovávať osobné údaje. Vyjadrením súhlasu potvrdzujete, že ste pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov prečítali, rozumiete im a taktiež chápete prečo vaše údaje potrebujem a načo ich využívam. Ak nesúhlasíte, aby som zhromažďovala alebo spracovávala vaše osobné údaje spôsobom popísaným v nasledujúcich bodoch, nemali by ste moje služby ďalej používať.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAM

Spracovávam len osobné údaje, ktoré mi poskytujete v rámci s využívania mojich služieb (napr. v súvislosti s objednávkami mojich produktov, alebo prihlásením sa k odberu newsletterov).

Najčastejšie ide o údaje, ktoré mi poskytujete pri registrácii do niektorej z mojich služieb, konkrétnejšie:

 1. Email
 2. Heslo v zašifrovanej forme
 3. Meno a priezvisko (len pokiaľ je to potrebné pre využívanú službu) , prezývku (v prípade registrácie účtu v súvislosti s emailovými službami)
 4. Kontaktná a/alebo doručovacia adresa (pre zaslanie objednanej položky)
 5. Profilové informácie ako je vek, pohlavie, geografická poloha
 6. Telefónne číslo (kvôli informáciám o stave objednávky a riešenie neodkladných záležitostí)
 7. Číslo vášho bankového účtu pri platbe prevodom na účet
 8. Ďalej Vami dobrovoľne vyplnené údaje (napr. v kontaktnom formulári)

a ďalšie údaje, ktoré od Vás obdržím tým, že používate moje služby:

 1. IP adresa
 2. súbory cookies (v pri online službách)
 3. alebo iný online identifikátor

Dôvody spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje potrebujem spracovať, aby som mohla spravovať svoje užívateľské účty k mojim službám, aby som Vám mohla poskytovať služby, o ktoré ste prejavili záujem a taktiež preto, aby som mohla zaistiť a neustále zvyšovať bezpečnosť mojich služieb a tým pádom aj Vašich údajov.

Vaše údaje ďalej spracovávam z nasledujúcich dôvodov:

 1. vylepšenie mojich služieb, prípadne vyvíjanie nových služieb
 2. analýza a zároveň meranie s cieľom zistiť, ako sú moje služby používané
 3. analýza Vašich preferencií a zobrazovanie položiek, ktoré prislúchajú Vašim osobným potrebám
 4. získanie prehľadu v mnou uskutočňovaných reklamných kampaniach
 5. zasielanie obchodných oznámení (odhlásenie z prijímania obchodných oznámení je možné urobiť v nastavení vášho účtu, pre ktorú sa užívateľ k odberu týchto správ zaregistroval) a obsahových newsletterov
 6. odpovedanie na Vaše otázky zaslané prostredníctvom kontaktného formulára

Vďaka udeleniu súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov vám môžem naďalej poskytovať svoje služby.

Komu sú vaše osobné údaje sprístupnené

Údaje, ktoré nám poskytujete, sú u mňa bezpečne uložené. Prístup k ním majú len vybraní partneri, ktorým ich zverujem kvôli organizačnému a technickému zabezpečeniu, aby sa predišlo neoprávnenému vniknutiu k vašim údajom, prípadne inému zneužitiu. Jednou z mojich priorít je ochrana dát a všetci moji partneri  majú povinnosť mlčať, nesmú využívať poskytnuté údaje k žiadnym ďalším účelom, mimo účelov ku ktorým sme im umožnili prístup.

Do skupiny tretej strany, ktorej umožňujem prístup k vašim osobným údajom patria v závislosti od povahy využívanej služby nasledujúce:

1, osoby, ktorým poskytujeme údaje kvôli analýze návštevnosti môjho webu;

2, osoby, ktoré poskytujú technické záležitosti jednotlivých služieb alebo prevádzkovatelia technológií, ktoré používam pre fungovanie  mojich služieb;

3, osoby, ktoré sa starajú o kvalitné zabezpečenie môjho webu a mojich služieb, a ktoré toto zabezpečnie testujú v pravidelných intervaloch;

4, osoby, ktoré poskytujú prepravné služby, aby vám boli doručené zásielky;

5, osoby, ktoré poskytujú technické systémy umožňujúce nenáročné dodanie vašej objednávky a upozornenia na dodanie zásielky;

6, osoby, ktoré prevádzkujú technické riešenia, vďaka ktorý sa vám následne zobrazuje len pre vás relevantný obsah a reklama.

Za výskytu určitých, konkrétne definovaných podmienok máme povinnosť niektoré vaše osobné údaje poskytnúť na základe platných právnych predpisov napríklad polícii Českej republiky alebo iným orgánom činným v trestnom konaní a taktiež špecializovaným útvarom (ÚOOZ, Colná správa a tak ďalej), prípadne ďalším orgánom verejnej správy.

ČO SÚ COOKIES A DRUHY, KTORÉ POUŽÍVAM

Na www.majoranka.com používam taktiež cookies.

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií. Tieto informácie sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, tabletu, mobilu alebo iného zariadenia. Pri každej nasledujúcej návšteve tohto webu sa súbory cookies posielajú naspäť na pôvodnú webovú stránku, prípadne na inú stránku, ktorá cookies rozpozná.

Na základe týchto a ani iných informácií v našom držaní nie je možné identifikovať osobu užívateľa. Informácie zahŕňajú typ použitého prehliadača a zariadenia, jazykové preferencie, prípadne navštívené stránky, ďalej môžu zaistiť, aby vás reklama oboznámila s produktmi, ktoré spadajú do oblastí vašich záujmov a preferencií, vďaka čomu sa nemusíte pozerať na niečo, čo vás vôbec nezaujíma. Cookies nepredstavujú žiadnu hrozbu, neslúžia na získavanie citlivých osobných údajov, no majú význam pre ochranu súkromia. Cookies nevyužívam na zistenie totožnosti užívateľov webovej stránky a ani na zneužitie prihlasovacích údajov. Cookies mi slúžia na rozpoznanie opakovaných návštev na mojom webe a pre uľahčenie pohybu na stránke. Cookie dokáže uložiť jazykové a lokalizačné preferencie používateľov ako aj náhodne priradený identifikátor vašej návštevy.

Informácie z cookie súboru zbieram na tomto webe pre kvalitnejšiu analýzu počtu vracajúcich sa a nových návštevníkov a kvôli vnútornej analýze navštívených stránok, aby som lepšie pochopila spôsob, ako ich využívate. Vďaka týmto informáciám zlepšujem poskytované služby a taktiež navigáciu na mojom webe.

Do ďalšej skupiny patria cookies tretích strán (Google Analytics na analyzovanie návštevnosti daného webu, alebo jednotlivej služby, respektíve cookies reklamných systémov, ktoré sa na mojom webe prevádzkujú). Ttieto cookies riadia tretie strany, takže ja nemám prístup k zápisu ani čítaniu ich údajov. Umožňujú jednoduchý a rýchly prístup k tomu, o čo máte záujem.

Veľa prehliadačov prijíma súboroy cookie automaticky prostredníctvom nastavení, ale väčšinou ich môžete odmietnuť alebo prijímať iba niektoré cookie súbory cez nastavenia vášho prehliadača. Ak používanie súborov cookie vypnete, môže sa stať, že niektoré položky na mojich stránkach vám nebudú prístupné alebo sa vám nezobrazia. Ďalšou cestou je prehliadanie stránok v tzv. anonymnom režime, vďaka ktorému sa vám cookies nebudú ukladať.

Podrobné informácie pre rozličné druhy prehliadačov nájdete na stránke aboutcookies.org

Ak povolíte vášmu počítaču používanie cookies, budem počítať s tým, že schvaľujete používanie štandardných cookies zo strany môjho webu.

Na druhej strane je tu voľba cookies odmietnuť.  V takomto prípade je možné, že bez používanie cookies sa vám niektoré moje služby nezobrazia.

DOBA SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje budem spracovávať po celú dobu využívania mojich služieb (počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý medzi nami vznikol) a potom na základe vášho súhlasu po dobu nasledujúcich desiatich rokov, ak neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Chcem vás ale upozorniť, že osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie mojich služieb a pre splnenie všetkých mojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musím spracovávať bez ohľadu na váš súhlas po celú dobu ustanovenú príslušnými právnymi predpismi, alebo v súlade s nimi aj po odvolaní vášho súhlasu.

Údaje obdržané po registrácii, ak je možné služby používať aj bez vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, potom spracovávam po dobu využívania registrovanej služby a neskôr zvyčajne 6-12 mesiacov po ich ukončení. Potom sú ukladané už len základné identifikačné informácie a informácie o dôvode ukončenia registrácie.

 

Údaje, ktoré nám poskytnete cez kontaktný formulár ukladám po dobu 6 mesiacov od ich obdržania.

JE MOŽNÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ AJ BEZ VÁŠHO SÚHLASU ?

Vaše osobné údaje môžem spracovávať aj bez udelenia Vášho súhlasu, ale len z dôvodu

 1. poskytnutia služby alebo výrobku (zmluva uzatvorená medzi Vami a nami, kde zmluva znamená aj využívanie konkrétnej služby, ktorú nebolo treba vopred schváliť podpisom);
 2. splnenia právnych povinností, ktoré pre mňa vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 3. spracovania, ktoré je pre moje oprávnené záujmy (napr. k zabezpečeniu môjho webu, reklame).

Tieto možnosti vyplývajú z platných právnych predpisov a váš súhlas k takému spracovaniu nie je potrebný.

NA ZÁKLADE ČOHO SPRACOVÁVAM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Ako už bolo spomenuté, Vaše osobné údaje je možné spracovávať buď na základe Vami udeleného súhlasu, alebo aj  na základe môjho oprávneného záujmu na plnenie zmluvy uzavretej medzi nami, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k tomuto plneniu nevyhnutné.  Ďalším dôvodom, ktorý mi umožňuje spracovávať vaše osobné údaje aj bez vášho súhlasu je plnenie povinností, ktoré pre mňa vyplývajú zo zákona. Účely pre ktoré spracovávam vaše osobné údaje sú uvedené vyššie.

AKO MÁTE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ ?

Vami poskytnuté osobné údaje sú  zabezpečené štandardnými technológiami a postupmi. Ubezpečujem vás, že pravidelne preverujem, či sa v systéme nevyskytujú slabé miesta a či nebol napadnutý. Taktiež používam bezpečnostné opatrenia, aby v rámci možností zabránili neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, a ktoré vzhľadom na súčasnú technológiu poskytovali spoľahlivú bezpečnosť. Používané bezpečnostné nástroje následne pravidelne aktualizujem.

Z dôvodu lepšej bezpečnosti vašich údajov je prístup k ním zabezpečený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi vašim zariadením resp.prehliadačom a mojim webom zašifrované

Avšak bez vašej zodpovednej spolupráce a správania nie je možné vaše údaje plne zabezpečiť, preto je na vás, aby ste v tajnosti uchovávali svoje heslá a ďalšie prihlasovacie údaje potrebné k mojim službám a taktiež je potrebné, aby ste dodržiavali nevyhnutné zásady bezpečnosti.

AKO ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV ?

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste dobrovoľne udelili, je možné odvolať kedykoľvek bezplatne pomocou zaslania emailu na adresu majoranka.fashion@gmail.com. Odvolanie súhlasu sa netýka možnosti spracovávať vaše osobné údaje aj naďalej na základe vášho súhlasu, ktorý ste udelili pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa taktiež netýka spracovania osobných údajov, ktorý spracovávam na báze iného právneho základu, ako je súhlas (t.j. hlavne v mene spracovávania potrebného k plneniu zmluvy, právnej povinnosti alebo z iných príčin uvedených v platných právnych predpisoch).

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ČO V PRÍPADE, ŽE ICH NEPOSKYTNETE

Svoje osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne (avšak pre niektoré služby je poskytnutie osobných údajov podmienkou, takže ak ich neposkytnete, nebudete môcť danú službu využívať). Spracovanie osobných údajov väčšinou v anonymnej forme, kedy nie je možné vás identifikovať ako konkrétnu osobu, mi umožňuje poskytovať moje služby a ich neustále vylepšovanie. Ak svoj súhlas neudelíte, alebo ho neskôr odvoláte, je možné, že vám niektoré svoje služby už nebudem môcť poskytovať, prípadne ich nebudem môcť poskytnúť v plnej kvalite. Nie ste ale povinní moje bezplatné služby používať.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom:

1, právo odvolať svoj súhlas;

2, právo doplniť a opraviť svoje osobné údaje

3, právo požiadať o obmedzenie spracovania

4, právo uzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;

5, právo požadovať prenos údajov;

6, právo na prístup k osobným údajom

7, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch

8, právo na vymazanie osobných údajov (rovnako aj právo byť “zabudnutý”) v určitých prípadoch;

9, ďalšie práva stanovené  v  zákone o ochrane osobných údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov po dobu jeho účinnosti.

ČO ZNAMENÁ PRÁVO NA UZNESENIE NÁMIETKY ?

Ak už nebudete mať záujem prijímať odo mňa obchodné oznámenia alebo iné informácie o novinkách, máte právo vzniesť námietku voči ďalšiemu spracovávaniu vašich osobných údajov na marketingové účely. V tomto prípade vaše údaje už na tieto účely spracovávať nebudem, tým pádom vám nebudem posielať obchodné oznámenia a ani newslettery.

AKO MA MÔŽETE KONTAKTOVAŤ ?

Pokiaľ máte nejaké otázky ohľadom ochrany osobných údajov alebo odvolania súhlasu s ďalším spracovaním, napíšte mi na majoranka.fashion@gmail.com alebo na adresu Dělnická 49, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Chcem vás upozorniť, že od vás môžem adekvátnym spôsobom požadovať preukázanie totožnosti, aby som mohla overiť vašu identitu. Jedná sa o bezpečnostné opatrenie na prevenciu prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom. Z dôvodu zlepšovania kvality služieb a ukladania záznamov o plnení našich povinností , ktoré vyplývajú zo zákona, je celá naša komunikácia monitorovaná.

Uvedené podmienky nadobúdajú účinnosť 18.1.2019