Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR)

Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR)

Fyzická osoba Mária Reváková zapsaná v živnostenském rejstříku, úřad městské části Praha 7

musí pro poskytnutí svých služeb zpracovávat osobní údaje. Vyjádřením souhlasu potvrzujete, že jste pravidla ochrany a zpracování osobních údajů přečetli, rozumíte jim, chápete  proč vaše údaje  potřebuji a k čemu je využívám. Pokud nesouhlasíte, abych shromažďovala nebo zpracovávala vaše osobní údaje způsobem popsaným v následujících bodech, neměli byste mé služby dále používat.

OSOBNÍ ÚDAJE. KTERÝ ZPRACOVÁVÁM

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi poskytujete v rámci využívání mých služeb (např. v souvislosti s objednávkami mých produktů nebo přihlášením se k odběru newsletterů. Nejčastěji jde o údaje, které mi poskytujete při registraci do některé z mých služeb, konkrétněji:

1.       Email

2.       Heslo v zašifrované formě

3.       Jméno a příjmení (pouze pokud je to nevyhnutné pro využívanou službu), přezdívku (v případě registrace účtu v souvislosti s emailovými službami)

4.       Kontaktní a / nebo doručovací adresa (pro zaslání objednané položky)

5.       Profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha

6.       Telefonní číslo (kvůli informacím o stavu objednávky a řešení neodkladných záležitostí)

7.       Číslo vašeho bankovního účtu při platbě převodem na účet

8.       Dále Vámi dobrovolně vyplněné údaje (např. v kontaktním formuláři)

a další údaje, které od Vás obdržím tím, že používáte mé služby:

1. IP adresa

2. soubory cookies ( u online služeb)

3. nebo jiný online identifikátor

DŮVODY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ŮDAJŮ

Vaše osobní údaje potřebuji zpracovat, abych mohla spravovat své uživatelské účty k mým službám, abych Vám mohla poskytovat služby, o které jste projevili zájem a také proto, abych mohla zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost mých služeb a tím pádem i Vašich údajů. Vaše údaje dále zpracovávám z následujících důvodů:

1. vylepšení mých služeb, případně vyvíjení nových služeb

2. analýza a zároveň měření s cílem zjistit, jak jsou mé služby používané

3. analýza Vašich preferencí a zobrazování položek, které příslušejí Vašim osobním potřebám

4. získání přehledu v reklamních kampaních, které provádím

5. zasílání obchodních sdělení (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možné udělat v nastavení účtu, pro kterou se uživatel k odběru těchto zpráv zaregistroval) a obsahových newsletterů

6. odpovídání na Vaše dotazy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře

KOMU JSOU VAŠE OSOBNÍ ŮDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY 

Údaje, které nám poskytujete, jsou u mě bezpečně uloženy. Přístup k ním mají jen vybraní partneři, kterým je svěřuji kvůli organizačnímu a technickému zabezpečení, aby se předešlo neoprávněnému vniknutí k Vašim údajům, případně jinému zneužití. Jednou z mých priorit je ochrana dat a všichni moji partneři mají povinnost mlčet, nesmí využívat poskytnuté údaje k žádným dalším účelům, mimo účelů ke kterým jsem jim umožnila přístup.

Do skupiny třetí strany, jejíž umožňuji přístup k Vašim osobním údajům patří v závislosti na povaze využívané služby následující:

1, osoby, kterým poskytuji údaje kvůli analýze návštěvnosti mého webu;

2, osoby, které poskytují technické záležitosti jednotlivých služeb nebo provozovatelé technologií, které používám pro fungování mých služeb;

3, osoby, které se starají o kvalitní zabezpečení mého webu a mých služeb, a které toto zabezpečení testují v pravidelných intervalech;

4, osoby, které poskytují přepravní služby, aby Vám byly doručeny zásilky;

5, osoby, které poskytují technické systémy umožňující nenáročné dodání vaší objednávky a upozornění na dodání zásilky;

6, osoby, které provozují technická řešení, díky kterým se Vám následně zobrazuje relevantní obsah a reklama jen pro vás.

Za výskytu určitých, konkrétně definovaných podmínek máme povinnost některé Vaše osobní údaje poskytnout na základě platných právních předpisů například policii České republiky nebo jiným orgánem činným v trestním řízení a také specializovaným útvarem (ÚOOZ, Celní zpracuje a tak dále), případně dalším orgánům veřejné správy.

CO JSOU COOKIES A DRUHY, KTERÉ POUŽÍVÁM

Na www.majoranka.com používám cookies.

Cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací. Tyto informace se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, tabletu, mobilu nebo jiného zařízení. Při každé příští návštěvě tohoto webu se cookies posílají zpět na původní webovou stránku, případně na jinou stránku, která cookies rozpozná.

Na základě těchto a ani jiných informací v mém držení není možné identifikovat osobu uživatele. Informace zahrnují typ použitého prohlížeče a zařízení, jazykové preference, případně navštívené stránky, dále mohou zajistit, aby vás reklama seznámila s produkty, které spadají do oblastí vašich zájmů a preferencí, díky čemuž se nemusíte dívat na něco, co vás vůbec nezajímá. Cookies nepředstavují žádnou hrozbu, neslouží k získávání citlivých osobních údajů, ale mají význam pro ochranu soukromí. Cookies nevyužívám na zjištění totožnosti uživatelů webové stránky a ani na zneužití přihlašovacích údajů. Cookies mi slouží k rozpoznání opakovaných návštěv na mém webu a pro usnadnění pohybu na stránce. Cookie dokáže uložit jazykové a lokalizační preference uživatelů i náhodně přiřazen identifikátor vaší návštěvy.

Informace z cookie souboru sbírám na tomto webu pro kvalitnější analýzu počtu vracejících se a nových návštěvníků a kvůli vnitřní analýze navštívených stránek, abych lépe pochopila způsob, jak je využíváte. Díky těmto informacím zlepšuji poskytované služby a také navigaci na mém webu.

Do další skupiny patří cookies třetích stran (Google Analytics na analyzování návštěvnosti daného webu, nebo jednotlivé služby, respektive cookies reklamních systémů, které se na mém webu provozují). Tyto cookies řídí třetí strany, co znamená, že já nemám přístup k zápisu ani četbě jejich údajů. Umožňují snadný a rychlý přístup k tomu, o co máte zájem.

Mnoho prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky prostřednictvím nastavení, ale většinou je můžete odmítnout nebo přijímat pouze některé cookie soubory přes nastavení vašeho prohlížeče. Pokud používání souborů cookie vypnete, může se stát, že některé položky na mých stránkách vám nebudou přístupné nebo se vám nezobrazí. Další cestou je prohlížení stránek v tzv. anonymním režimu, díky kterému se vám cookies nebudou ukládat.

Podrobné informace pro různé druhy prohlížečů naleznete na stránce www.aboutcookies.org

Pokud povolíte počítači používání cookies, budu počítat s tím, že schvalujete používání standardních cookies ze strany mého webu.

Na druhé straně je tu volba cookies odmítnout. V takovém případě je možné, že bez používání cookies se vám některé mé služby nezobrazí.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT 

Vaše údaje budu zpracovávat po celou dobu využívání mých služeb (během trvání smluvního vztahu, který mezi námi vznikl) a poté na základě vašeho souhlasu po dobu příštích deseti let, pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů neodvoláte.

Chci vás ale upozornit, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí mých služeb a pro splnění všech mých povinností vyplývajících se smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, musím zpracovávat bez ohledu na váš souhlas po celou dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nebo v souladu s nimi i po odvolání vašeho souhlasu.

Údaje obdržené po registraci, pokud je možné služby používat i bez vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracovávám po dobu využívání registrované služby a později obvykle 6-12 měsíců po jejich ukončení. Pak jsou ukládány už jen základní identifikační informace a informace o důvodu ukončení registrace.

Údaje, které nám poskytnete přes kontaktní formulář uchovávám po dobu 6 měsíců od jejich obdržení.

LZE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU? 

Vaše osobní údaje mohu zpracovávat i bez udělení Vašeho souhlasu, ale jen z následujících důvodů:

  1. poskytnutí služby nebo výrobku (smlouva uzavřená mezi vámi a námi, kde smlouva znamená i využívání konkrétní služby, aniž by bylo potřeba cokoliv předem schválit podpisem);
  2. splnění právních povinností, které pro mě vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
  3. zpracování, které je pro mé oprávněné zájmy (např. k zajištění mého webu, reklamě).

Tyto možnosti vyplývají z platných právních předpisů a váš souhlas k takovému zpracování není potřebný.

NA ZÁKLADĚ ČEHO ZPRACOVÁVÁM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Jak již bylo zmíněno, Vaše osobní údaje lze zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu  nebo i na základě mého oprávněného zájmu ať už na plnění smlouvy uzavřené mezi námi, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k tomuto plnění nezbytné. Dalším důvodem, který mi umožňuje zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu je plnění povinností, které pro mě vyplývají ze zákona. Účely pro které zpracovávám vaše osobní údaje jsou uvedeny výše.

JAK MÁTE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními technologiemi a postupy. Ujišťuji vás, že pravidelně prověřuji, zda se v systému nevyskytují slabá místa a zda nebyl napaden. Také používám bezpečnostní opatření, aby v rámci možností zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a které vzhledem k současné technologii poskytovaly spolehlivou bezpečnost. Používané bezpečnostní nástroje následně pravidelně aktualizuji.

Z důvodu lepší bezpečnosti vašich údajů je přístup k ním zabezpečený heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi vaším zařízením resp. prohlížečem a mým webem zašifrované.

Avšak bez vaší odpovědné spolupráce a chování není možné vaše údaje plně zajistit, proto je na vás, abyste v tajnosti uchovávaly svá hesla a další přihlašovací údaje potřebné k mým službám a rovněž je třeba, abyste dodržovali nezbytné zásady bezpečnosti.

JAK ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste dobrovolně udělili, je možné odvolat kdykoli bezplatně pomocí zaslání emailu na adresu majoranka.fashion@gmail.com. Odvolání souhlasu se netýká možnosti zpracovávat vaše osobní údaje i nadále na základě vašeho souhlasu, který jste udělili před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se rovněž netýká zpracování osobních údajů, který zpracovávám na bázi jiného právního základu, jako je souhlas (zejména je-li zpracování potřebné pro splnění smlouvy, právní povinnosti nebo z jiných příčin uvedených v platných právních předpisech).

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A CO V PŘÍPADĚ, ŽE JE NEPOSKYTNETE

Své osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (avšak pro některé služby je poskytnutí osobních údajů podmínkou, takže pokud je neposkytnete, nebudete moci danou službu využívat). Zpracování osobních údajů většinou v anonymní formě, kdy není možné vás identifikovat jako konkrétní osobu, mi umožňuje poskytovat moje služby a jejich neustálé vylepšování. Pokud svůj souhlas neudělíte, nebo jej později odvoláte, je možné, že vám některé své služby již nebudu moci poskytovat, případně jejich nebudu moci poskytnout v plné kvalitě. Nejste ale povinni mé bezplatné služby používat.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům:

1, právo odvolat svůj souhlas;

2, právo doplnit a opravit své osobní údaje;

3, právo požádat o omezení zpracování;

4, právo usnést námitku nebo stížnost proti zpracování v určitých případech;

5, právo požadovat přenos dat;

6, právo na přístup k osobním údajům;

7, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

8, právo na vymazání osobních údajů (rovněž právo být “zapomenut”) v určitých případech;

9, další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

CO ZNAMENÁ PRÁVO NA USNESENÍ NÁMITKY

Pokud již nebudete mít zájem přijímat ode mě obchodní sdělení nebo jiné informace o novinkách, máte právo vznést námitku  proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. V tom případě vaše údaje již pro tyto účely zpracovávat nebudu, tím pádem vám nebudu posílat obchodní sdělení a ani newslettery.

JAK MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT

Pokud máte nějaké otázky ohledně ochrany osobních údajů nebo odvolání souhlasu s dalším zpracováním, napište mi na majoranka.fashion@gmail.com nebo na adresu Dělnická 49, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Chci vás upozornit, že od vás mohu adekvátním způsobem požadovat prokázání totožnosti, abych mohla ověřit vaši identitu. Jedná se o bezpečnostní opatření pro prevenci přístupu neoprávněných osob k vašim datům. Z důvodu zlepšování kvality služeb a ukládání záznamů o plnění našich povinností, které vyplývají ze zákona, je celá naše komunikace monitorována.

Uvedené podmínky nabývají účinnosti 18.1.2019